Bóng đá Olympic

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic Tokyo 2021 hôm nay trên kênh VTV3, VTV6

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2021 hôm nay mới nhất. Xem lịch phát sóng trực tiếp Olympic Tokyo 2021 môn bóng đá nam trên kênh VTV3, VTV6 chính xác nhát

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2020 năm 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu bóng rổ 3x3 nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu bóng rổ 3x3 nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp bóng rổ 3x3 nữ Olympic Tokyo 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu bóng rổ 3x3 nam Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu bóng rổ 3x3 nam Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp bóng rổ 3x3 nam Olympic Tokyo 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bắn cung Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Bắn cung Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch tường thuật trực tiếp Bắn cung Olympic 2020 năm 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bắn cung Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu Bắn cung Việt Nam Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch tường thuật trực tiếp môn Bắn cung Olympic 2020 năm 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Thể dục dụng cụ Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu thể dục dụng cụ Olympic 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic thể dục dụng cụ 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Thể dục dụng cụ Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu Thể dục dụng cụ Việt Nam Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn Thể dục dụng cụ Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu môn Điền kinh Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu điền kinh tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn điền kinh tại Olympic 2020 năm 2021 nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Điền kinh Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu điền kinh Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn điền kinh tại Olympic 2021 nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Cầu lông Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu cầu lông tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn cầu lông Olympic 2020 tại Nhật Bản nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Cầu lông Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu cầu lông Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn cầu lông tại Olympic 2020 năm 2021 nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu bóng rổ nam Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu bóng rổ nam Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp bóng rổ nam Olympic Tokyo 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu bóng rổ nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu bóng rổ nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp bóng rổ nữ Olympic Tokyo 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bóng chuyền bãi biển Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu bóng chuyền bãi biển tại Olympic 2021 hôm nay mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic môn bóng chuyền bãi biển 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Quyền Anh Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu Quyền anh Việt Nam Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic Boxing 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Quyền Anh Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Quyền anh Olympic 2021 mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn Boxing Olympic năm 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Nội dung, lịch thi đấu Xe đạp BMX tại Olympic 2021

Nội dung, lịch thi đấu Xe đạp BMX Olympic 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic Xe đạp BMX 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Nội dung, lịch thi đấu Xe đạp leo núi tại Olympic 2021

Nội dung, lịch thi đấu Xe đạp leo núi Olympic 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic Xe đạp leo núi 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Nhảy cầu Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Nhảy cầu Olympic 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Nhảy cầu Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên Thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Đấu kiếm Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Đấu kiếm Olympic Tokyo 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp tại Olympic Đấu kiếm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên Thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Golf Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Golf Olympic 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn Golf Olympic 2020 năm 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên Thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bóng ném tại Olympic 2021 mới nhất

Lịch thi đấu Bóng ném Olympic 2021. Cập nhật thể thức, lịch phát sóng trực tiếp môn Bóng ném Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Judo Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Judo Olympic 2021 mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn Judo Olympic năm 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Karate Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Karate Olympic 2021 hôm nay mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic môn Karate 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu 5 môn phối hợp Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu 5 môn phối hợp Olympic Tokyo 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp tại Olympic 5 môn phối hợp 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên Thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Rowing Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Rowing Olympic 2021 hôm nay mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn Rowing Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Rowing Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu Rowing Việt Nam Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic Rowing 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bắn súng Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Bắn súng Olympic 2021. Cập nhật lịch tường thuật trực tiếp môn Bắn súng Olympic 2020 năm 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên Thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bắn súng Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu Bắn súng Việt Nam Olympic 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic 2021 Bắn súng nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Thể thức, lịch thi đấu Trượt ván tại Olympic 2021

Lịch thi đấu Trượt ván Olympic 2021. Cập nhật thể thức, lịch trực tiếp môn Trượt ván Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bơi lội Olympic Tokyo 2021 hôm nay, ltd môn bơi lội Olympic 2021 mới nhất

Lịch thi đấu bơi lội tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn bơi lội tại Olympic 2020 năm 2021 tại Nhật Bản nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bơi lội Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu bơi lội Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn bơi lội tại Olympic 2020 nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bóng bàn Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Bóng bàn Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch tường thuật trực tiếp môn Bóng bàn Olympic 2020 năm 2021 tại Nhật Bản nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Taekwondo Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Taekwondo Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn Taekwondo tại Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Taekwondo Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu Taekwondo Việt Nam tại Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp ĐT Taekwondo Việt Nam tại Olympic 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu tennis Olympic Tokyo 2021, ltd quần vợt Olympic 2020 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu tennis tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn quần vợt nam - nữ Olympic 2020 năm 2021 nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu 3 môn phối hợp Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu 3 môn phối hợp Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất. Thethao.vn cập nhật lịch phát sóng trực tiếp 3 môn phối hợp tại Olympic 2021 nhanh và chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu bóng chuyền nam Olympic Tokyo 2021 hôm nay

Lịch thi đấu bóng chuyền Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn bóng chuyền Nam tại Olympic năm 2021 chính xác nhất.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp môn bóng chuyền nữ Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Bóng nước tại Olympic 2021 mới nhất

Lịch thi đấu Bóng nước Olympic 2021 mới nhất. Cập nhật thể thức, lịch phát sóng trực tiếp Bóng nước Olympic 2020 năm 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Cử tạ Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Cử tạ Olympic Tokyo 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Cử tạ tại Olympic 2020 nhanh chóng, chính xác nhất trên Thethao.vn.

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Cử tạ Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Cử tạ Việt Nam Olympic 2021 hôm nay. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic Cử tạ 2020 năm 2021 của đoàn Việt Nam nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn

Lịch thi đấu Olympic

Lịch thi đấu Vật Olympic Tokyo 2021 hôm nay mới nhất

Lịch thi đấu Vật Olympic 2021 hôm nay mới nhất. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic môn Vật 2021 nhanh chóng, chính xác nhất trên thethao.vn.

Tin hot Olympic 2024

Đô vật nổi tiếng người Ukraine, Zhan Beleniuk đã bổ sung thành công tấm HCV Olympic còn thiếu trong sự nghiệp của anh sau khi đánh bại Viktor Lorincz (HUN) trong trận chung kết vật Hy Lạp - La Mã hạng 87kg nam Vận động viên người Nga, Svetlana Romashina đã giành HCV thứ 6 trong sự nghiệp sau khi cùng Svetlana Kolesnichenko chiến thắng ở môn Bơi nghệ thuật - song ca nữ. Đoàn Iran đã giành được HCV thứ 2 tại Tokyo sau khi đô vật Mohammadreza Geraei đánh bại Parviz Nasibov (UKR) với điểm số 9-1 trong trận chung kết Đấu vật Hy Lạp - La Mã hạng 67kg nam ĐIỀN KINH: Peruth Chetumai (Uganda) giành HCV nội dung 3.000m vượt rào nữ Trong trận chung kết Xe đạp lòng chảo duy nhất hôm nay, các cua rơ của Italia đã có pha nước rút ngoạn mục để vượt qua Đan Mạch giành HCV. Đáng nể hơn, đội Italia phá luôn kỷ lục thế giới! Đoàn Cuba tiếp tục thể hiện sức mạnh ở môn Quyền Anh khi tay đấm Arlen Lopez đã đánh bại Ben Whittaker của VQ Anh với tỷ số 4-1 ở trận chung kết hạng dưới nặng nam Đoàn VQ Anh đã có thêm một HCV sau khi bộ đôi Hannah Mills và Eilidh McIntyre giành chiến thắng ở chung kết Đua thuyền buồm 470 nữ Úc giành HCV thứ 15! Đoàn thể thao Úc đã có HCV thứ 15 sau chiến thắng của Mathew Belcher và Will Ryan ở vòng tranh huy chương Đua thuyền buồm 470 nam ĐIỀN KINH: Sydney McLaughlin phá kỷ lục thế giới để về nhất ở đường chạy 400m vượt rào, mang lại HCV cho Mỹ ĐIỀN KINH: Sydney McLaughlin (Mỹ) phá kỷ lục thế giới để về nhất ở đường chạy 400m vượt rào BƠI LỘI: Ana Marcela Cunha (Brazil) giành HCV ở nội dung bơi đường trường 10km
TRUNG QUỐC GIÀNH HCV THỨ 30! Trung Quốc đã cán mốc 30 HCV sau chiến thắng của Xie Siyi ở nội dung Nhảy cầu - Ván mềm 3m Nam. Ở nội dung này, Trung Quốc cũng giành luôn HCB. Vương quốc Anh đã có thêm 1 HCV để vượt qua ROC trên bảng tổng sắp. HCV mới nhất của họ đến từ Giles Scott ở môn Đua thuyền buồm - Finn BOXING: Irie (Nhật Bản) giành HCV sau khi thắng võ sĩ Philippines ở chung kết hạng cân 54-57kg của nữ. Cả 5 giám khảo đều chấm thắng cho VĐV chủ nhà Brazil có HCV đua thuyền buồm: Cặp Martine Grael - Kahena Kunze giành HCV môn đua thuyền buồm của nữ New Zealand có HCV tiếp theo: Lisa Carrington sau khi giành HCV cá nhân đầu buổi sáng giờ có thêm HCV đồng đội nội dung Kayak 500m nữ. Hungary có cú đúp vàng - bạc: Kopasz Balint và Varga Adam giành hai vị trí nhất, nhì của môn kayak đơn nam ĐIỀN KINH: Karsten Warholm (Na Uy) giành HCV, phá kỷ lục thế giới ở nội dung 400m vượt rào nam ĐIỀN KINH: Ở nội dung nhảy xa nữ, Mihambo (Đức) giành HCV với lần nhảy cuối cùng đạt thành tích 7m Cuba giành HCV: Ở nội dung 1000m đua canoe đôi nam, Serguey Torres và Fernando Jorge về nhất vưới 3 phút 24 giây 995 ĐUA THUYỀN: Lisa Carrington (New Zealand) giành HCV nội dung Kayak đơn 200m đua thuyền Canoeing. Cô cũng phá kỷ lục Olympic.
Mỹ đã có HCV thứ 22 sau chiến thắng vượt trội của Valarie Allman ở môn ném đĩa nữ. ĐIỀN KINH: Ở nội dung 400m chạy vượt rào nữ tại Olympic Tokyo, VĐV Quách Thị Lan đã dừng bước ở vòng bán kết khi về đích thứ 6/7 tại lượt chạy đầu tiên Đoàn thể thao Cuba đã có HCV thứ 2 tại Olympic sau khi Orta Sanchez đánh bại ngôi sao nước chủ nhà, Kenichiro trong trận chung kết Vật hạng 60kg nam TDDC: Hàn Quốc đã có HCV thứ 6 nhờ công Shin Jea-hwan ở nội dung Nhảy ngựa nam Vương Quốc Anh đã có thêm HCV từ môn Cưỡi ngựa, nội dung Mã thuật tổng hợp đồng đội BÓNG ĐÁ NỮ: Tuyển nữ Canada đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước tuyển Mỹ nhờ pha đá phản lưới nhà của J. Fleming ở phút 75, qua đó giành vé vào chơi chung kết! Đoàn Mỹ có HCV đầu tiên trong ngày 2/8 nhờ chiến thắng của Jade Carey ở nội dung biểu diễn trên sàn nữ ĐOÀN TRUNG QUỐC GIÀNH 4 HCV LIÊN TIẾP! Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, đoàn Trung Quốc đã giành thêm 4 HCV ở các nội dung Thể dục dụng cụ - Vòng treo nam (Liu Yang), Bắn súng - 50m súng trường 3 tư thế Nam (Zhang Changhong) và Cử tạ hạng 87kg nữ (Wang Zhouyu) và Xe đạp lòng chảo - Đua nước rút đồng đội nữ (Bao Shanju và Zhong Tianshi). XE ĐẠP LÒNG CHẢO: Tại vòng loại Rượt đuổi đồng đội nữ, các cô gái tuyển Đức bao gồm Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein và Mieke Kroeger đã xuất sắc phá kỷ lục thế giới với thành tích 4:07.307. BẮN SÚNG: Jean Quiquampoix giành HCV nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m nam, qua đó mang về tấm HCV thứ 6 cho đoàn thể thao Pháp CẦU LÔNG: Greysia Polii và Apriyani Rahayu đã đem về tấm HCV đầu tiên tại Olympic 2021 cho Indonesia khi đánh bại hạt giống số 2 - CHEN Qing Chen và JIA Yi Fan ở trận chung kết nội dung đôi nữ ĐIỀN KINH: Puerto Rico giành HCV điền kinh đầu tiên trong lịch sử khi Camacho-Quin về nhất ở nội dung 100m vượt rào nữ ĐIỀN KINH: VĐV nhảy xa Miltiádis Tentóglou đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Hy Lạp với thành tích 8m41
ĐIỀN KINH: Marcell Jacobs (Italia) đã tạo ra cú sốc lớn ở đường chạy 100m nam khi về đích đầu tiên với thành tích 9 giây 80. Đây cũng là kỷ lục của châu Âu! CỬ TẠ: Dajomes Barrera (Ecuador) đã giành HCV cử tạ hạng 76kg nữ với tổng cử 263kg, bỏ xa người về nhì Katherine Nye (Mỹ) đến 14kg ĐIỀN KINH: Gianmarco Tamberi (Italia) và Mutaz Essa Barshim (Qatar) cùng phá kỷ lục Olympic và đạt mốc 2,37m ở nội dung nhảy cao, qua đó cùng giành HCV ĐẤU KIẾM: Đội tuyển đấu kiếm nam của Pháp đã một lần nữa giành HCV ở Olympic sau khi đánh bại tuyển ROC. Đây cũng là nội dung khép lại môn Đấu kiếm ở Olympic Tokyo 2021. Nhà vô địch thế giới 2 lần người Bỉ, Nina Derwael đã không mắc một sai lầm nào để giành HCV ở nội dung Xà lệch nữ Ngôi sao của Vương quốc Anh, Max Whitlock đã đi vào lịch sử với tư cách người đầu tiên bảo vệ thành công HCV ở nội dung Ngựa tay quay nam môn Thể dục dụng cụ. Israel đã có HCV đầu tiên tại Tokyo 2021 với chiến thắng bất ngờ của Artem Dolgopyat ở môn Thể dục dụng cụ - Biểu diễn sàn nam. Đáng chú ý, đây cũng là huy chương đầu tiên của Israel trong lịch sử ở nội dung này. GOLF: Tay golf hạng 4 thế giới, Xander Schauffele đã giành HCV thứ 20 về cho đoàn Mỹ sau khi giành chiến thắng vòng 4 cá nhân nam hôm nay với 18 gậy. KHÚC CÔN CẦU: Bất ngờ đã xảy ra ở môn khúc côn cầu khi đương kim vô địch Argentina bị loại ngay từ vòng tứ kết, sau thất bại 1-3 trước Đức ĐUA XE ĐẠP: Logan Martin (Úc) giành HCV nội dung BMX biểu diễn tự do BƠI LỘI: Đội bơi của Mỹ phá kỷ lục Olympic để giành HCV nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp đồng đội nam CỬ TẠ: Củng Lập Giảo - Gong Lijiao (Trung Quốc) giành HCV nội dung đẩy tạ nữ với thành tích 20.58m BƠI LỘI: Đội bơi nữ của Úc giành HCV nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp đồng đội. Họ vượt lên trước Mỹ ở những giây cuối cùng ĐUA XE ĐẠP: Ở nội dung BMX biểu diễn trong công viên, nữ VĐV Charlotte Worthington của Anh đã thực hiện thành công cú lộn ngược 360 độ để giành HCV BƠI LỘI: Finke vượt qua Wellbrock (Đức) ở 50m cuối cùng để giành HCV nội dung 1500m tự do nam BƠI LỘI: Emma McKeon có HCV thứ 3 tại Olympic Tokyo khi về nhất ở nội dung 50m tự do nữ BƠI LỘI: Dressel giành tấm HCV thứ 4 ở Olympic Tokyo 2021 khi về nhất ở nội dung 50m tự do nam
TENNIS: Tay vợt người Thụy Sĩ Belinda Bencic đã đánh bại Marketa Vondrousova của Séc với tỷ số 2-1 để giành HCV quần vợt đơn nữ CẦU LÔNG: Hai tay vợt lần đầu ra mắt Olympic của Đài Bắc Trung Hoa, Lee Yang và Vương Tề Lân đã đánh bại bộ đôi Trung Quốc, Li Junhui và Liu Yuchen để giành HCV cầu lông đôi nam CỬ TẠ: Qatar đã có tấm HCV đầu tiên tại Tokyo 2021 nhờ chiến thắng của đô cử Fares Ibrahim E H Elbakh tại môn Cử tạ nội dung 96kg nam. Elbakh đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic ở hạng cân này ĐIỀN KINH: Không những bảo vệ thành công HCV nội dung chạy 100m nữ, Elaine Thompson-Herah còn phá luôn kỷ lục Olympic tồn tại suốt 33 năm qua BƠI LỘI: Tuyển điền kinh Ba Lan đã giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic. Về sau họ là tuyển Cộng hòa Dominica và Mỹ ĐẤU KIẾM: Ở trận chung kết với tuyển Pháp vừa kết thúc, đội ROC đã thắng ngược với tỷ số 45-41 đầy kịch tính để giành HCV nội dung kiếm chém đồng đội nữ JUDO: Tuyển Judo Pháp đã xuất sắc đánh bại tuyển Judo Nhật Bản với tỷ số 4-1 để giành HCV TENNIS: Novak Djokovic thua trận tranh hạng 3 đơn nam trước tay vợt người Tây Ban Nha, Pablo Carreño Busta, đồng thời tuyên bố rút lui khỏi trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ CỬ TẠ: Đô cử Trung Quốc, LYU Xiaojun đã giành chiến thắng tuyệt đối ở hạng 81kg nam và thiết lập một loạt kỷ lục mới ở hạng cân này, bao gồm cử giật (170kg), cử đẩy (204kg) và tổng cử (374kg) BẮN CUNG: Cung thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, Mete Gazoz đã đánh bại Mauro Nespoli (Italia) trong trận chung kết nội dung đơn nam với tỷ số 6-4 để giành HCV Ở môn đua thuyền buồm nội dung RS:X nam vừa kết thúc, Kiran Badloe của Hà Lan đã giành HCV với 37 điểm. Tiếp theo là Thomas Goyard của Pháp với 74 điểm Ở nội dung Nhảy giàn nhún - Nhào lộn nam, Ivan Litvinovich đã bất ngờ vượt qua ngôi sao của Trung Quốc, Dong Dong để giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Belarus. Trung Quốc đã có HCV đầu tiên trong ngày 31/7 sau khi Lu Yunxiu giành chiến thắng ở chung kết Đua thuyền buồm RS:X. BƠI LỘI: Đôi đua của VQ Anh về nhất và phá kỷ lục thế giới ở nội dung 4x100m bơi tự do đồng đội nam - nữ. Trung Quốc giành HCB và Úc giành HCĐ BƠI LỘI: Katie Ledecky về nhất ở cự ly 800m nữ, giành HCV thứ 2 cho bản thân và thứ 16 cho đoàn Mỹ BƠI LỘI: McKeown Kaylee (Úc) tiếp tục có tấm HCV bơi lội tiếp theo khi về nhất ở nội dung 200m ngửa nữ BƠI LỘI: Caeleb Dressel (Mỹ) giành HCV thứ 3 tại Olympic năm nay khi về nhất ở nội dung 100m bơi bướm nam. Anh cũng phá kỷ lục thế giới ĐIỀN KINH: Quách Thị Lan về thứ 4 vòng loại nội dung 400m vượt rào nữ và CHÍNH THỨC giành vé vào bán kết! Tuyển Vương quốc Anh giành HCV 3 môn phối hợp tiếp sức nam - nữ
JUDO: Lasha Bekauri giành HCV Judo nội dung dưới 90kg của nam. Anh đánh bại đối thủ người Đức bằng 1 waza-ari ĐẤU KIẾM: Đội Hàn Quốc giành HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam khi thắng Italia với tỷ số 45-26. JUDO: VĐV Chizuru Arai giành HCV Judo nội dung dưới 70kg của nữ, đem về tấm HCV cho đoàn Nhật Bản BOXING: Nguyễn Văn Đương dừng bước tại vòng 1/8 môn quyền Anh nội dung dưới 57kg của nam tại Olympic Tokyo 2021 BÓNG ĐÁ NAM: Ở lượt trận cuối bảng D, Olympic Đức bị Olympic Bờ Biển Ngà cầm hòa 1-1 và chính thức bị loại BÓNG BẦU DỤC: Fiji bảo vệ thành công HCV bóng bầu dục 7 người khi đánh bại kình địch New Zealand ở trận chung kết với tỷ số áp đảo 27-12. ĐUA XE ĐẠP: VĐV Primoz Roglic của Slovenia giành HCV đạp xe đường trường - tính giờ cá nhân nam Bơi lội Olympic: Tổng cộng có 8 kỷ lục mới của môn bơi được thiết lập ở Olympic Tokyo 2021, trong đó có 1 kỷ lục thế giới chỉ trogn 4 ngày thi đấu TRUNG QUỐC LẤY LẠI NGÔI ĐẦU BẢNG TỔNG SẮP: Trung Quốc đã có HCV thứ 11 sau chiến thắng của bộ đôi Zhang Zongyuan và XIE Siyi tại môn nhảy cầu 3m đồng đội nam. Về nhì là đoàn Mỹ. NHẢY CẦU: Trung Quốc đã có HCV thứ 11 sau chiến thắng của bộ đôi Zhang Zongyuan và XIE Siyi tại môn nhảy cầu 3m đồng đội nam Andy Murray chính thức chia tay Olympic Tokyo 2021. Trưa nay, ngôi sao quần vợt Vương quốc Anh Andy Murray đã chính bị loại khỏi Olympic 2021 sau khi anh và Joe Salisbury thua trận tứ kết đôi nam nữ. Trước đó, nhà vô địch Olympic 2 lần này đã rút lui khỏi nội dung đơn nam vì vấn đề sức khỏe. ĐUA XE ĐẠP: VĐV Anna van der Breggen của Hà Lan giành HCV nội dung đua xe đạp tính giờ nữ với thành tích 30:13.49 cho chặng đường 22km BẮN CUNG: Đỗ Thị Ánh Nguyệt dừng bước ở vòng 1/32 nội dung cung một dây cá nhân nữ sau khi để thua cung thủ Hayakawa Ren của Nhật Bản ở loạt tie-break BƠI LỘI: Katie Ledekcy (Mỹ) có HCV đầu tiên tại Olympic Tokyo 2021 khi về nhất ở nội dung 1500m tự do BƠI LỘI: Yui Ohashi (Nhật Bản) bất ngờ vượt qua 2 VĐV người Mỹ để về nhất ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân CẦU LÔNG: Nguyễn Thùy Linh giành chiến chiến thắng 2-0 trước Sabrina Jaquet của Thụy Sĩ và dừng bước tại Olympic 2021. Cô về đích thứ 2 tại bảng P nội dung đơn nữ. Rowing: Đội nữ 4 mái chèo Trung Quốc giành HCV khi phá kỷ lục thế giới môn Rowling Bơi lội: Titmus giành HCV cho Úc ở nội dung 200m tự do nữ. Ledecky chỉ về thứ 5
Đức có thêm tấm HCV thứ 2 trong ngày hôm nay từ môn Cưỡi ngựa biểu diễn, nội dung đồng đội BÒNG MỀM: Nhật Bản trở thành đoàn thể thao đầu tiên chạm mốc 10 HCV tại Tokyo 2021 sau khi đội tuyển bóng mềm nữ của họ đánh bại Mỹ với tỷ số 2-0. Đây là HCV bóng mềm thứ 4 liên tiếp của Nhật Bản, kể từ Olympic 2008 CỬ TẠ: Đô cử của Canada, Maude Charron đã xuất sắc giành HCV hạng 64kg nữ với tổng cử 236kg BƠI LỘI: Huy Hoàng xếp thứ 20/34 VĐV tham dự vòng loại nội dung 800m tự do nam, qua đó lỡ tấm vé vào vòng chung kết ĐẤU KIẾM: Đội kiếm ba cạnh nữ của Estonia (Julia Beljajeva, Katrina Lehis và Erika Kirpu) đã xuất sắc đánh bại đội Hàn Quốc để mang về cho nước này tấm HCV Olympic đầu tiên kể từ Bắc Kinh 2008 JUDO: Takanori Nagase đem về tấm HCV thứ 9 cho Nhật Bản khi về nhất ở hạng 81kg nam JUDO: Trong trận chung kết Judo hạng 63kg nữ, võ sĩ người Pháp Clarisse Agbegnenou đã đánh bại Tina Trstenjak (Slovenia) trong thời gian thêm giờ để giành HCV CỬ TẠ: Đô cử Đài Bắc Trung Hoa, Quách Hạnh Thuần đã thể hiện sức mạnh vượt ở môn Cử tạ hạng 59kg nữ khi dễ dàng giành HCV và phá luôn 3 kỷ lục Olympic gồm Cử giật: 103kg, Cử đẩy: 133kg và Tổng cử 136kg. BẮN SÚNG: Yang Qian và Yang Haoran đã đánh bại bộ đôi người Mỹ, Mary Tucker và Lucas Kozeniesky để giành HCV ở chung kết 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp đầu tiên LƯỚT SÓNG: Carissa Moore đã mang về HCV thứ 9 cho Mỹ khi đánh bại Bianca Buitendag (Nam Phi) ở môn lướt sóng, ván ngắn nữ. ĐUA THUYỀN: Ricarda Funk giành HCV môn đua thuyền vượt chướng ngại vật, nội dung K-1 nữ, đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Đức LƯỚT SÓNG: Italo Ferreira (Brazil) đã xuất sắc vượt qua vận động viên chủ nhà, Kanoa Igarashi để trở thành nhà vô địch Olympic đầu tiên ở môn lướt ván nam CỬ TẠ: Đô cử Hoàng Thị Duyên đứng thứ năm ở hạng cân 59kg nữ Olympic Tokyo 2021 với tổng cử 208kg và không thể đem về tấm huy chương nào cho Thể thao Việt Nam như kỳ vọng ĐUA XE ĐẠP: Ở vòng chung kết xe đạp leo núi băng đồng nữ, cả 3 cua rơ người Thụy Sĩ đã cán đích ở 3 vị trí đầu tiên, qua đó giúp đoàn thể thao nước này giành trọn bộ huy chương. TRƯỢT VÁN: Hai ngôi sao nhảy cầu Chen Yuxi và Zhang Jiaqi đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 8 cho đoàn Trung Quốc ở nội dung Đôi ván cứng 10 mét nữ Cử tạ Olympic: Dự kiến phần thi cử tạ hạng cân 59kg nữ sẽ bắt đầu vào lúc 14h00. Hoàng Thị Duyên đăng ký cử giật lần 1 là 95kg nên cô sẽ ra sân thứ 7 hoặc 8 trên tổng số 9 đô cử. MỸ CÓ HCV THỨ 8: Lydia Jacoby giành HCV 100m bơi ếch với thành tích 1 phút 04 giây 95. Nam Phi giành HCB và 1 VĐV khác giành HCĐ. ÚC CÓ HCV BƠI LỘI: Kaylee McKeown giành HCV nội dung 100m ngửa nữ, đồng thời phá kỷ lục Olympic với thành tích 57 giây 47. Canada giành HCB và Mỹ giành HCĐ. 3 MÔN PHỐI HỢP: VĐV Flora Duffy về nhất ở nội dung 3 môn phối hợp của nữ, qua đó đem về tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Bermuda
BÓNG BÀN: Đôi nam nữ Mizutani Jun - Ito Mima thắng cặp Hứa Hân - Lưu Thi Văn của Trung Quốc với tỷ số 4-3, qua đó đem về HCV nội dung đôi nam nữ ở Olympic Tokyo 2021 ĐẤU KIẾM: Cheung Ka Long đã đánh bại Daniele Garozzo của Italia ở trận chung kết kiếm liễu nam, qua đó trở thành VĐV nam đầu tiên giành HCV cho đoàn Hồng Kông Trung Quốc ở Olympic CỬ TẠ: VĐV Hidilyn Diaz đã xuất sắc vượt qua đối thủ Trung Quốc để giành HCV cử tạ nội dung dưới 55kg nữ. Đây là tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử Philippines JUDO: Ở trận chung kết Judo hạng 73kg nam, Ono Shohei đã có chiến thắng nghẹt thở trước Lasha Shavdatuashvili của Georgia, qua đó đem về HCV thứ 7 cho đoàn Nhật Bản JUDO: Đoàn Kosovo có thêm HCV thứ 2 sau khi Nora Gjakova thắng trận chung kết Judo hạng 57kg BẮN CUNG: Hàn Quốc dễ dàng hạ Đài Bắc Trung Hoa để giành HCV nội dung đồng đội nam BẮN SÚNG: Vincent Hancook giành chiến thắng ở nội dung bắn súng skeet nam, đem về tấm HCV thứ 7 cho đoàn Mỹ ĐUA XE ĐẠP: Tom Pidcock mang về cho đoàn VQ Anh thêm một tấm huy chương vàng nữa sau khi về nhất ở môn xe đạp leo núi, nội dung băng đồng nam VƯƠNG QUỐC ANH CÓ HCV THỨ 2! Đoàn thể thao Vương quốc Anh đã có HCV thứ 2 sau chiến thắng của bộ đôi Daley/Lee ở môn nhảy cầu 10m đôi nam. Daley/Lee đã giành tổng 471.81 điểm, hơn cặp Cao/Chen của Trung Quốc 1.23 điểm. MỸ CÓ HCV THỨ 6! Ở nội dung bắn súng skeet nữ, Amber English đã xuất sắc mang về HCV thứ 6 cho đoàn thể thao Mỹ. Cô cũng lập kỷ lục Olympic mới với 56 điểm. CẦU LÔNG: Nguyễn Thuỳ Linh để thua số một thế giới người Đài Loan Tai Tzu Ying 16-21, 11-21 ở vòng bảng cầu lông đơn nữ Olympic Olympic Tokyo 2021 TRƯỢT VÁN: VĐV Momiji Nishiya của Nhật Bản giành HCV ở nội dung trượt ván đường phố của nữ. Đây là tấm HCV thứ 6 của đoàn thể thao nước chủ nhà BƠI LỘI: Kình ngư Ariarne Titmus (Australia) đã xuất sắc đánh bại Katie Ledecky ở chung kết nội dung 100m bơi bướm dành cho nữ và giành HCV Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2021 hôm nay 26/7 của đoàn thể thao Việt Nam. Xem ngay tại đây! BƠI LỘI: Adam Peaty bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 100m bơi ếch tại Olympic. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đoàn VQ Anh tại Thế vận hội năm nay BƠI LỘI: VĐV Margaret Macneil (Canada) giành HCV nội dung 100m bơi bướm nữ với thành tích 55 giây 59 3 MÔN PHỐI HỢP: VĐV Kristian Blummenfelt của Na Uy giành HCV 3 môn phối hợp nam với thành tích 1 giờ 45 phút 04 giây.
TAEKWONDO: VĐV 19 tuổi người Uzbekistan Ulugbek Rashitov đã đánh bại ngôi sao của Vương quốc Anh, Bradly Sinden để giành HCV hạng 68kg nam CỬ TẠ: VĐV Chen Lijun phá kỷ lục Olympic với tổng cử 332kg hạng 67kg và đem về tấm HCV thứ 6 cho Trung Quốc TAEKWONDO: VĐV Anastasija Zolotic đem về tấm HCV thứ 4 cho đoàn Mỹ tại Olympic Tokyo 2021 sau khi đánh bại Tatiana Minina (ROC) trong trận chung kết Taekwondo hạng 57kg nữ. ĐẤU KIẾM: VĐV Romain Cannone đã mang HCV đầu tiên về cho đoàn Pháp tại Olympic Tokyo 2021 sau chiến thắng trong trận chung kết nội dung Kiếm 3 cạnh nam ĐẤU KIẾM: Lee Kiefer đã mang về HCV thứ 3 cho đoàn Mỹ ở Olympic 2021 sau khi đánh bại Inna Deriglazova (ROC) với tỷ số sát nút 15-13 ở trận chung kết nội dung kiếm liễu cá nhân nữ CẦU LÔNG: Nguyễn Tiến Minh thua 13-21, 13-21 trước tay vợt số ba thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch) trong trận mở màn bảng L môn cầu lông tại Olympic Tokyo 2021 JUDO: Uta Abe đã đem về tấm HCV thứ 4 cho đoàn Nhật Bản khi xuất sắc đánh bại Amandine Buchard của Pháp trong trận chung kết nội dung 52kg nữ ĐUA XE ĐẠP: VĐV Anna Kiesenhofer đã có chiến thắng để đời ở nội dung đua xe đạp đường trường nữ và đem về cho đoàn Áo tấm HCV đầu tiên tại Olympic Tokyo 2021 BOXING: Nguyễn Thị Tâm để thua Krasteva Zhelyazkova của Bulgaria ở vòng 1/32 hạng cân 51kg, qua đó chính thức nói lời chia tay Olympic Tokyo 2021 CỬ TẠ: Thạch Kim Tuấn thất bại cả ba lượt cử đẩy và không được xếp hạng tại nội dung 61kg dành cho nam BẮN SÚNG: VĐV 20 tuổi người Mỹ - William Shaner giành HCV nội dung 10m súng trường hơi nam. Đây cũng là kỷ lục Olympic mới ở nội dung này TRƯỢT VÁN: Yuto Horigome (Nhật Bản) đi vào lịch sử Olympic với tư cách vận động viên đầu tiên giành HCV ở môn trượt ván TENNIS: Tay vợt số 1 ​​thế giới Ashleigh Barty thua trắng Sara Sorribes của Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 (4-6, 3-6) ở vòng 1 nội dung đơn nữ BƠI LỘI: Đội bơi 4x100m tự do đồng đội nữ của Úc giành HCV với thành tích 3:29.69. Đây là kỷ lục thế giới mới JUDO: Nguyễn Thị Thanh Thủy nhận thất bại chóng vánh trước nhà đương kim vô địch Grand Prix đến từ Romania - Andreea Chitu ở vòng đấu 32 hạng 52kg nữ, qua đó chia tay Olympic Tokyo 2021 BƠI LỘI: VĐV người Nhật Bản Yui Ohashi giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của nước chủ nhà ở Olympic 2021 BẮN SÚNG: Jiang Ranxin (Trung Quốc) giành 587 điểm bắn súng vòng loại, lập lỷ lục Olympic mới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. BƠI LỘI: Chase Kalisz (Mỹ) bảo vệ thành công tấm HCV Olympic nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Jay Litherland (Mỹ) giành HCB còn Brendon Smith (Úc) giành HCĐ. ROWING: Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo chỉ về địch thứ 5/6 ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo tranh vé vớt vào vòng bán kết, qua đó chính thức bị loại
ĐẤU KIẾM: Tôn Nhất Văn giành HCV nội dung kiếm ba cạnh nữ. Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của đoàn Trung Quốc tại Olympic Tokyo 2021 TAEKWONDO: Wongpattanakit Panipak đem về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Thái Lan và Đông Nam Á sau khi đánh bại Cerezo Iglesias Adriana ở nội dung dưới 49kg JUDO: Naohisa Takato đem về tấm HCV đầu tiên cho Nhật Bản khi giành chiến thắng ở nội dung dưới 60kg của nam BƠI LỘI: Nhà vô địch thế giới người Nhật Bản, Daiya Seto đã bị loại ngay từ vòng đầu và không có suất tham dự vòng chung kết tranh huy chương TAEKWONDO: Trương Thị Kim Tuyền nhận thất bại 1-22 trước Abishag Semberg (Israel) ở vòng đấu Repechage hạng dưới 49kg nữ, qua đó chia tay Olympic Tokyo 2021 BOXING: Nguyễn Văn Đương CHÍNH THỨC giành vé vào vòng 1/8 nội dung dưới 57kg của nam tại Olympic Tokyo 2021 THỂ DỤC DỤNG CỤ: Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng đứng áp chót vòng loại xà kép và nhảy chống, qua đó chính thức dừng bước ở Olympic Tokyo 2021 TAEKWONDO: Kim Tuyền để thua Panipak Wongpattanakit ở vòng tứ kết nội dung dưới 49kg dành cho nữ và sẽ chờ đợi cơ hội tham dự trận tranh HCĐ BẮN SÚNG: Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 22 chung cuộc ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam và phải sớm nói lời chia tay Olympic Tokyo 2021! TAEKWONDO: Kim Tuyền giành chiến thắng áp đảo 19-5 trước Yong Yvette tại vòng 1/8 nội dung dưới 49kg dành cho nữ. Tại tứ kết, Tuyền sẽ chạm trán hạt giống số 1 người Thái Lan - Panipak Wongpattanakit ROWING KẾT THÚC VÒNG ĐẤU LOẠI: Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đứng thứ 4 vòng loại nội dung thuyền đôi 2 mái chèo nữ hạng nhẹ
Ngọn đuốc Olympic đã chính thức được thắp sáng với ngôi sao tennis Naomi Osaka là người hoàn thành nghi thức. Lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo 2021 kết thúc! Các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành. Đi đầu là đoàn Hy Lạp, quốc gia vốn là cái nôi của Olympic hiện đại. Theo sau là đoàn VĐV tị nạn. Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2021 chính thức bắt đầu! Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 24/43 thành viên tham dự, trong đó có 18 VĐV và 6 cán bộ Kết quả đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 ngày 23/7: Ánh Nguyệt và Phi Vũ gặp khó, Xem thêm tại đây! Đoàn thể thao Guinea đã quyết định trở lại với sân chơi Olympic Tokyo 2021, không lâu sau khi tuyên bố rút lui vào ngày 21/7. Bắn cung Olympic Tokyo 2021: Bắn 20 phát 10 điểm, Phi Vũ vẫn chỉ đứng thứ 53 vòng phân hạng Kết quả Olympic Tokyo 2021 ngày 23/7: Ánh Nguyệt, Phi Vũ thi đấu tốt. Xem thêm tại đây! Cung thủ Ánh Nguyệt là người mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 và cô đã có thành tích khá tốt. Cụ thể, Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành 628 điểm – 18 điểm 10, 3 lần trúng hồng tâm tại vòng phân hạng nội dung cung 1 dây nữ tại Olympic Tokyo 2021. Bắn cung Olympic: An San đã kết thúc vòng xếp hạng với 680 điểm. Với thành tích này, nữ cung thủ người Hàn Quốc đã phá vỡ kỷ lục Thế vận hội tồn tại 25 năm do VĐV Lina Herasymenko người Ukraine thiết lập năm 1996, với 673 điểm. Trực tiếp đoàn Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 ngày 23/7: Ánh Nguyệt xếp thứ 42 bắn cung phân hạng Bắn cung Olympic: Nữ cung thủ Hàn Quốc chỉ có 4 phát bắn 8 điểm trong 72 phát bắn phân hạng, còn lại là 28 phát bắn 9 điểm và 36 phát 10 điểm (16 phát trúng hồng tâm). Link xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 trên VTV3, VTV6 ngày 23/7. Xem tại đây!
Đánh bại đại kình địch Argentina, Brazil giành HCV bóng đá khiếm thị Paralympic Tokyo

Đánh bại đại kình địch Argentina, Brazil giành HCV bóng đá khiếm thị Paralympic Tokyo

Bộ môn bóng đá 5 người tại Paralympic Tokyo tiếp tục là sân chơi của đội tuyển Brazil khi họ có lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Argentina trong trận chung kết.

VĐV bơi khiếm thị bật mí bí quyết không bao giờ lao vào thành bể

VĐV bơi khiếm thị bật mí bí quyết không bao giờ lao vào thành bể

VĐV bơi lội khiếm thị người Mỹ đã đăng tải video giải thích cách để bơi thẳng và đặc biệt là không chạm vào thành bể khi bơi hết chiều dài bể.

Hai vợ chồng người Anh mang về cú đúp HCV ở Paralympic

Hai vợ chồng người Anh mang về cú đúp HCV ở Paralympic

Hai vợ chồng Neil và Lora Fachie đã giành 2 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Anh quốc ở ngày thi đấu cuối cùng của môn đua xe đạp lòng chảo.

Giành HCV cầu lông Olympic Tokyo 2021, bộ đôi Indonesia được tổng thống trao tặng gần 9 tỷ đồng

Giành HCV cầu lông Olympic Tokyo 2021, bộ đôi Indonesia được tổng thống trao tặng gần 9 tỷ đồng

Bộ đôi giành huy chương vàng nội dung cầu lông đôi nữ tại Olympic Tokyo 2021, Greysia Polii và Apriyani Rahayu vừa có vinh dự diện kiến tổng thống Indonesia, đồng thời nhận số tiền thưởng lên tới gần 9 tỷ đồng.

7 vận động viên Việt Nam tranh tài ở Paralympic 2021

7 vận động viên Việt Nam tranh tài ở Paralympic 2021

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam mới đây đã chốt danh sách các thành viên tham dự Paralympic 2021 ở Tokyo (Nhật Bản).

VĐV nữ vô địch bóng chuyền Olympic Tokyo cùng ĐT Mỹ là người Phlippines

VĐV nữ vô địch bóng chuyền Olympic Tokyo cùng ĐT Mỹ là người Phlippines

Justine Wong Orantes là một cô gái rất đặc biệt trong đội hình ĐT bóng chuyền nữ của Mỹ ở Olympic Tokyo 2021.

5 điều bạn chắc chắn chưa biết về Olympic Paris 2024

5 điều bạn chắc chắn chưa biết về Olympic Paris 2024

Olympic Paris 2024 sẽ có những điều thú vị và mà không phải ai cũng biết, trong đó có những môn thể thao mới lần đầu ra mắt ở Thế vận hội.

Chùm ảnh: Paris nhận quyền đăng cai Olympic 2024

Chùm ảnh: Paris nhận quyền đăng cai Olympic 2024

Thành phố Paris vừa tổ chức lễ tiếp nhận quyền đăng cai Olympic 2024 với sự tham gia của nhiều VĐV vừa giành huy chương tại Nhật Bản.

Danh sách kỷ lục Olympic Tokyo 2021 được xác lập mới

Danh sách kỷ lục Olympic Tokyo 2021 được xác lập mới

Tổng hợp các kỷ lục Olympic 2021 mới được xác lập. Thethao.vn liên tục cập nhật các kỷ lục mới được thiết lập tại Olympic Tokyo 2021.

Chùm ảnh lễ bế mạc Olympic Tokyo 2021: Ấm cúng nhưng vẫn rực rỡ sắc màu

Chùm ảnh lễ bế mạc Olympic Tokyo 2021: Ấm cúng nhưng vẫn rực rỡ sắc màu

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2021 đã diễn ra trong không khí ấm cúng, hướng tới việc đoàn kết nhân loại chống lại đại dịch COVID-19.

Bóng rổ Olympic Tokyo: Đè bẹp Nhật Bản, đội tuyển nữ Mỹ giành tấm HCV Olympic thứ 7 liên tiếp

Bóng rổ Olympic Tokyo: Đè bẹp Nhật Bản, đội tuyển nữ Mỹ giành tấm HCV Olympic thứ 7 liên tiếp

Bóng rổ nữ của Mỹ tiếp tục thể hiện sự thống trị tại sân chơi Thế vận hội khi có lần thứ 7 lên ngôi vô địch sau khi đánh bại chủ nhà Nhật Bản ở trận chung kết Olympic Tokyo 2021.

Olympic Tokyo 2021: Vượt Trung Quốc ở ngày cuối cùng, Mỹ đứng số 1 trên bảng tổng sắp huy chương

Olympic Tokyo 2021: Vượt Trung Quốc ở ngày cuối cùng, Mỹ đứng số 1 trên bảng tổng sắp huy chương

Đoàn Thể thao Mỹ đã có những bước tiến mạnh mẽ ở ngày thi đấu cuối cùng để vượt qua Trung Quốc và chắc chắn nắm giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

Xem thêm